Zapisy na stronie http://zapisy.tritime.pl
Opłata za udział - 39 zł (w tym pakiet startowy z prezentami)
O numerze załogi decyduje kolejność zgłoszeń.

FACEBOOK - kliknij