Zapisy na stronie http://zapisy.tritime.pl
Opłata za udział - 1 zł (w celu potwierdzenia zapisów)
O numerze drużyny w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

FACEBOOK - kliknijZałączniki: